Thiết Bị Hỗ Trợ eSim

Điện thoại hỗ trợ eSIM

Điện thoại iPhone và iPad  có eSIM

Dưới đây là các dòng điện thoại iPhone có hỗ trợ eSIM:

 • iPhone 14 Pro*
 • iPhone 14 Pro Max*
 • iPhone 14
 • iPhone 13*
 • iPhone 13 Pro*
 • iPhone 13 Pro Max*
 • iPhone 13 Mini*
 • iPhone 12*
 • iPhone 12 Mini*
 • iPhone 12 Pro*
 • iPhone 12 Pro Max*
 • iPhone 11*
 • iPhone 11 Pro*
 • iPhone 11 Pro Max*
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max*
 • iPhone XR*
 • iPhone SE (2020)
 • iPhone SE (2022)
 • iPad Air (thế hệ 3)
 • iPad Air (thế hệ 4)
 • iPad Pro 11-inch (thế hệ 1)
 • iPad Pro 11-inch (thế hệ 2)
 • iPad Pro 11-inch (thế hệ 3)
 • iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 3)
 • iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 4)
 • iPad Pro 12.9-inch (thế hệ 5)
 • iPad (thế hệ 7)
 • iPad (thế hệ 8)
 • iPad (thế hệ 9)
 • iPad Mini (thế hệ 5)
 • iPad Mini (thế hệ 6)

Lưu ý:

 • Đối với các dòng điện thoại iPhone có đánh dấu* thì điện thoại từ Trung Quốc Đại lục KHÔNG hỗ trợ eSIM
 • Đối với các dòng điện thoại iPhone có đánh dấu* thì điện thoại từ HongKong, và Macao (trừ iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2020, và iPhone XS) KHÔNG hỗ trợ Esim.

Điện thoại Samsung eSIM

Các điện thoại Samsung hỗ trợ eSIM bao gồm:

 • Samsung Galaxy S23 Ultra
 • Samsung Galaxy S23+
 • Samsung Galaxy S23
 • Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S22+ 5G
 • Samsung Galaxy S22 5G
 • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S21 5G
 • Samsung Galaxy S21+ 5G
 • Samsung Galaxy S20
 • Samsung Galaxy S20+
 • Samsung Galaxy Note 20+
 • Samsung Galaxy Note 20
 • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
 • Samsung Galaxy Z Fold
 • Samsung Galaxy Z Fold 2
 • Samsung Galaxy Z Fold 3
 • Samsung Galaxy Z Fold 4
 • Samsung Galaxy Z Flip
 • Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
 • Samsung Galaxy Z Flip4 

Lưu ý:

 • Các dòng điện thoại Samsung dưới đây KHÔNG hỗ trợ Esim:
  • Samsung S20/S21 FE Series;
  • Samsung Note 20 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold 2 sản xuất cho thị trường HongKong
  • Các dòng điện thoại Samsung sản xuất cho thi trường Mỹ và Canada.
 • Đối với điện thoại Samsung S21 (từ Samsung S21 FE), được sản xuất cho thị trường Mỹ và Canada, nếu bạn có One UI 4 thì có thể cập nhật để sử dụng eSIM.