Sim 4G Châu Á

 Sim Ấn Độ (India Physical Sim) Sim Ấn Độ (India Physical Sim)
203,500₫
 Sim Châu Á (Asia Physical Sim) Sim Châu Á (Asia Physical Sim)
198,000₫
 Sim Đài Loan (Taiwan Physical Sim) Sim Đài Loan (Taiwan Physical Sim)
71,500₫
 Sim Hàn Quốc (Korea Physical Sim) Sim Hàn Quốc (Korea Physical Sim)
143,000₫
 Sim Hong Kong (Hong Kong Physical Sim) Sim Hong Kong (Hong Kong Physical Sim)
71,500₫
 Sim Indonesia (Indonesia Physical Sim) Sim Indonesia (Indonesia Physical Sim)
159,500₫
 Sim Israel (Israel Physical Sim) Sim Israel (Israel Physical Sim)
137,500₫
 Sim Ma Cau (Ma Cau Physical Sim) Sim Ma Cau (Ma Cau Physical Sim)
71,500₫
 Sim Malaysia (Malaysia Physical Sim) Sim Malaysia (Malaysia Physical Sim)
88,000₫
 Sim Nhật Bản (Japan Physical Sim) Sim Nhật Bản (Japan Physical Sim)
159,500₫
 Sim Philippines (Philippines Physical Sim) Sim Philippines (Philippines Physical Sim)
154,000₫
 Sim Singapore (Singapore Physical Sim) Sim Singapore (Singapore Physical Sim)
88,000₫
 Sim Thái Lan (Thai Lan Physical Sim) Sim Thái Lan (Thai Lan Physical Sim)
88,000₫
 Sim Trung Quốc (China Physical Sim) Sim Trung Quốc (China Physical Sim)
99,000₫