eSim và Sim Châu Á

 eSim Ấn Độ (India Physical Sim) eSim Ấn Độ (India Physical Sim)
192,500₫
 eSim APAC (APAC eSim) eSim APAC (APAC eSim)
187,000₫
 eSim Đài Loan (Taiwan eSim) eSim Đài Loan (Taiwan eSim)
60,500₫
 eSim Đông Nam Á (Southeast Asia eSim) eSim Đông Nam Á (Southeast Asia eSim)
154,000₫
 eSim Hàn Quốc (Korea eSim) eSim Hàn Quốc (Korea eSim)
132,000₫
 eSim Hong Kong (Hong Kong eSim) eSim Hong Kong (Hong Kong eSim)
60,500₫
 eSim Indonesia (Indonesia eSim) eSim Indonesia (Indonesia eSim)
148,500₫
 eSim Israel (Israel eSim) eSim Israel (Israel eSim)
126,500₫
 eSim Ma Cau (Ma Cau eSim) eSim Ma Cau (Ma Cau eSim)
60,500₫
 eSim Malaysia (Malaysia eSim) eSim Malaysia (Malaysia eSim)
77,000₫
 eSim Nhật Bản (Japan eSim) eSim Nhật Bản (Japan eSim)
148,500₫
 eSim Philippines (Philippines eSim) eSim Philippines (Philippines eSim)
143,000₫
 eSim Singapore (Singapore eSim) eSim Singapore (Singapore eSim)
77,000₫
 eSim Thái Lan (Thai Lan eSim) eSim Thái Lan (Thai Lan eSim)
77,000₫
 eSim Toàn Cầu (Global eSim) eSim Toàn Cầu (Global eSim)
231,000₫
 eSim Trung Quốc (China eSim) eSim Trung Quốc (China eSim)
88,000₫
 Sim Ấn Độ (India Physical Sim) Sim Ấn Độ (India Physical Sim)
203,500₫
 Sim Châu Á (Asia Physical Sim) Sim Châu Á (Asia Physical Sim)
198,000₫
 Sim Đài Loan (Taiwan Physical Sim) Sim Đài Loan (Taiwan Physical Sim)
71,500₫